9 Isaco Technical Training Management | LMS
باز کردن/بستن بلوکانتقال بلاک ورود به سیستم
نام کاربری
رمز عبور
 
باز کردن/بستن بلوکانتقال بلاک  
باز کردن/بستن بلوکانتقال بلاک راهنمای کاربران
 

 

 

راهنمای ورود به سیستم برای مشتریان: PDF - SWF

لطفاً قبل از اولین ورود فایلهای موجود در قسمت "ابزار" را دانلود و نصب نمایید.

  

 
باز کردن/بستن بلوکانتقال بلاک ساعت - تقویم - آب وهوا

ساعت فلش

 
باز کردن/بستن بلوکانتقال بلاک پشتیبانی فنی

شماره تماس:

  44604127

0919-6976735

:Email

support@soroushdata.ir

 
باز کردن/بستن بلوکانتقال بلاک