ایساکو

0%

تعداد بازدید : 209 - تاریخ خبر : شنبه 5 مهر 1399 - 17:45  

اطلاعیه رویه شرکت در دوره " خودروهایما ( کارشناس پذیرش )"

به اطلاع می رساند وبینار آموزشی باموضوع وبینار"خودروهایما در تاریخ 99/07/06 از ساعت 11:00  برگزار می گردد .