ایساکو

0%

تعداد بازدید : 180 - تاریخ خبر : شنبه 19 مهر 1399 - 14:22  

اطلاع رسانی رویه آزمون الکترونیکی کارشناسان شبکه دفاتر

آزمون الکترونیکی کارشناسان شبکه دفاتر در روزدوشنبه  تاریخ 21/07/1399 ازساعت 14 با همکاری مدیریت آموزش فنی برگزار می گردد.